PKN

Wilhelminakerk

Rock Solid

Onder die naam komen jongeren, de doelgroep is ongeveer 12- tot 16-jarigen, samen in of bij het dorpshuis ‘Ons Huus’ in de Beemte. Jonge mensen die elkaar kennen of leren kennen, elkaars gezelschap zoeken, met name bezig zijn met de dorpsbelangen, hun binding met het buitenleven is een belangrijke zaak.
Samen spelen, samen praten, over gewone en ook over diepere dingen.
De programma’s van Rock Solid komen oorspronkelijk van Youth for Christ.
De Wilhelminakerk participeert in dit project. Vrijwilligers uit Beemte Broekland geven leiding.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bram Neuteboom Spijker, tel. 0633567678.

Kidskerk

Iedere tweede zondag van de maand is er kidskerk voor de kinderen in de basisschoolleeftijd om 10.00 uur in de zaal bij de kerk. Tijdens de inloop is er voor de kinderen gelegenheid om afscheid te nemen van de ouders en met elkaar te spelen.
Daarna gaat het beginnen. Er wordt een kaars aangestoken en met de kinderen gebeden.

Tijdens de kidskerk staat een Bijbelverhaal/thema centraal.
Dit seizoen is het thema: 'Koningen en Koninginnen'. Elke maand staat er een andere koning of koningin centraal. Welke eigenschappen moet een goede koning eigenlijk bezitten? En wat zouden we zelf doen als we voor 1 dag koning mochten zijn? We lezen het verhaal voor uit de samenleesbijbel, beelden het samen uit, (met een echte kroon) of kijken een filmpje.

Na het vertellen van het Bijbelverhaal, gaan de kinderen met het verhaal op een creatieve manier aan de slag. Er is iets te drinken en wat lekkers. Het wordt een gezellig uur.
Ieder kind, van 4 tot 12 jaar, is welkom en er mag altijd een vriendje of vriendinnetje meekomen.
Welkom vanaf 9.45 uur.

Data 2019: 9 januari, 3 februari, 10 maart, 14 april, 5 mei, 9 juni en 14 juli.

Team Kidskerk, Alwine, Ester, Maaike, Ria en Wilma