Wilhelminakerk

 

De Wilhelminakerk

DSC 0753 klein

De Wilhelminakerk is een mooi, traditioneel en stijlvol gebouw met ongeveer 170 zitplaatsen, gesitueerd in een eveneens mooie landelijke omgeving. Bijzonder zijn de gebrandschilderde ramen, door dhr. Gerrit Bokhorst uit Deventer vervaardigd, Bijbelse taferelen voorstellend. De kerk herbergt een monumentaal Bätz-Witte orgel met een bijzonder mooie klank. Onder de knop orgel vindt u meer hierover. Zie ook het fotoalbum.

Vieren

Op de eerste dag van de week, de opstandingsdag, komt de gemeente bijeen om te vieren. Vieren, want er is alle reden om te gedenken hoe God naar mensen omziet en hoe wij mens mogen zijn in het spoor van Christus. Dat is ergens een kwestie van vertrouwen, om maar met de woorden van de theoloog A.A. van Ruler te spreken: "In elke kerkdienst treedt opnieuw een apostel uit Palestina binnen."

We luisteren naar de Bijbel, Gods Woord voor ons leven, en proberen ons daarvoor open te stellen en daarnaar te handelen. Na de ontmoeting met die boodschap van trouw, in taal en teken (doop of avondmaal) gaan we terug naar onze plaats in de wereld.

Deze kerkdienst, of met een ander woord godsdienstoefening, helpt ons te oefenen in een manier van kijken (met bewogenheid, hoop en naastenliefde), in een manier van luisteren (onderscheidend waarop het aankomt, open naar wat er leeft in de wereld om ons heen) en een manier van handelen (opbouwend, delend, verzoenend, werkend aan eerlijke verhoudingen en een wereld van vrede).

Bovenstaande komt tot uiting in de liturgie die tijdens de kerkdienst wordt gebruikt. Naast Bijbellezing en gebed speelt muziek een belangrijke rol. Zoals de kerkvader Augustinus (354-430) het al verwoordde: “Zingen is dubbel bidden” of om met de meer eigentijdse kerkvader Willem Barnard (1920-2010) te spreken: “We zingen niet omdat we zijn, maar we zijn omdat we zingen”.  In de vieringen zingen we uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken (2013).

De kerkdiensten op zondag beginnen het gehele jaar door om 10:00 uur.

Sacramenten

Als kerk vieren wij de sacramenten zoals die in de Bijbel aan ons zijn doorgegeven. Sacramenten zijn zichtbare tekenen (brood, wijn of het water van de doop) waarin Gods Heilige Geest aanwezig en werkzaam wil zijn. Centrale gedachte van de sacramenten is dus de God van Israël die in deze wereld voor ons kiest en Zich laat ontmoeten. In de protestantse kerken zijn er twee sacramenten:

De Maaltijd van de Heer

Jezus heeft de Maaltijd aan zijn leerlingen gegeven. Dit om feestelijk met elkaar te gedenken hoe Zijn leven en sterven voor ons een nieuwe toekomst brengt. Naast het gedenken is het Heilig Avondmaal ook hét moment waarop de Geest van Christus (en dus in feite Christus Zelf) ons op kenmerkende wijze nabij is: Zichzelf delende aan de mensen die Hem verwachten. In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer zo’n vijfmaal per jaar. Eén van deze vieringen vindt plaats op de Goede Vrijdag in een avonddienst. Ook gasten in ons midden zijn van harte genodigd om met ons het avondmaal mee te vieren. In speciale gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of kwetsbare gezondheid) bestaat de mogelijkheid om thuis het avondmaal te vieren. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of diaken.

Viering van de Heilige Doop

De doop is een sacrament waarin veel van het christendom is samengevat. Het is een rijke manier om te vieren hoe God Zich met een mensenkind wil verbinden. Het verbond dat God met Abraham gesloten heeft, vernieuwt zich bij elk kind dat gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de doop kiest God onvoorwaardelijk voor de mens die Hij geschapen en gewild heeft, en tegelijkertijd beloven de ouders, samen met de gemeente, om deze mens groot te brengen in de geest van het evangelie. Meestal wordt de doop bediend aan jonge kinderen, maar ook diegene die op latere leeftijd de weg van Christus wil gaan, kan gedoopt worden.
Een doopviering is een ingrijpend moment in het leven van de dopeling maar ook voor de ouders, grootouders en verdere familie. Ook voor de gemeente is het een rijk moment om in te delen. Door gesprekken en voorbereiding kan de beleving van de doop zich verdiepen. Neem daartoe tijdig contact op met de predikant.
245946243 4578846878832180 3097161897160991086 n

Wilhelminakerk

Beemterweg 7
7341 PB Beemte Broekland
Privacy- en Cookiebeleid

Nieuwsbrief als email

Invalid Input

Invalid Input

Ongeldige invoer

Geloof - Hoop - Liefde


 logo 2

ANBI