PKN

Wilhelminakerk

Nieuwsbrief Wilhelminakerk nr. 84 6-7-2019

Van de Kerkenraad
De zomer komt eraan en de schoolvakanties zijn aanstaande. De kerkenraad heeft haar laatste vergadering gehad voor de zomer, namelijk op 1 juli jl. en komt weer de eerste maandag in september bij elkaar. In de laatste kerkenraadsvergadering is het beleidsplan goedgekeurd. Dat betekent dat dit de komende jaren de leidraad wordt voor het beleid van onze wijkgemeente. Als u het beleidsplan in uw bezit wilt krijgen dan kunt u dat aanvragen bij onze scriba Marie Koetsier Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon: 055-3121457. Als het kan graag per mail aanvragen.

BijbelU hebt vast al gemerkt dat de ouderling van dienst de Bijbel binnenbrengt en op de katheder legt. Dat blijft zo, maar i.p.v. dat de Bijbel dan direct wordt geopend, is nu afgesproken dat het gebeurt na het aanvangslied op het moment dat de diaken van dienst de kaarsen aansteekt.

Wij kregen het bericht dat ds. Alma uit Veenendaal wegens gezondheidsproblemen niet meer bij ons zal voorgaan. Inmiddels is de planning van voorgangers voor 2020 gereed en neergelegd bij de algemene kerkenraad ter goedkeuring.
In augustus zijn er de begroting besprekingen met het College van kerkrentmeesters voor de begroting van 2020. Onze begroting is gereed en we dienen deze in met een positief saldo van € 8.000,= Op de eerste zondag van oktober a.s. zullen wij u na de dienst een nadere toelichting geven over onze financiële situatie.

In augustus zal er geen rubriek “Van de Kerkenraad” verschijnen vanwege de vakantie. Daarom nog even wat aandachtspunten.

Voor de tentviering op 11 augustus a.s. verwijs ik maar de infomatie hieronder.
De startzondag is op 15 september en we beginnen met een ontbijt. Meer daarover in de nieuwsbrief van september.
Op 28 juli gaat ds. Istvan Thuroczy voor. Hij komt uit Hongarije, maar heeft in Nederland gestudeerd en spreekt goed Nederlands. Hij is op “ons pad” gekomen via ds. Lavooy uit Vaassen.

Dan rest mij u een goede en gezegende tijd toe te wensen en voor degene die op vakantie gaan een goede vakantie en een gezonde terugkeer.
Namens de kerkenraad, Jan Vegter-voorzitter

Dienst feesttent 12 08 2018Tentviering 11 augustus om 11.00 uur
Op zondag 11 augustus is er een oecumenische viering in de tent van de Oranje- vereniging in de Beemte. De viering is in samenwerking met de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap H. Antonius van de Vecht. Het thema is: Goed verbonden! Zijn we goed verbonden met elkaar in deze tijd van mobiele telefoons en sociale media? Hoe goed zijn we verbonden met God? Het wordt een mooie viering voor alle leeftijden.
Voorgangers in de viering zijn: Trees Hendriks, Riet Simons en Jolanda Al.
De viering begint om 11.00 uur. Om 12.00 uur is er koffie en krentenbrood. Het programma van de Oranjevereniging begint om 13.30 uur. Van harte welkom!


Kidskerk: Beleef het in de Tuin
kidskerk def blauwboomHet thema van het volgend seizoen is: Beleef het in de Tuin. In de tuin is er het groeien en bloeien, maar het is ook een plek voor ontmoeting en rust. Al deze elementen zullen aan bod komen. De leiding van de Kidskerk had een mooie inspiratieavond met Brianne van ’t Veer. Er werd een tekening gemaakt van een appelboom. Bij de wortels werd nagedacht over positieve ervaringen met geloof uit je jeugd en bij de stam over de betekenis van je geloof nu. In de vruchten werd geschreven wat je van je geloof aan de kinderen wilt doorgeven. Aan het eind van de avond werd om Gods zegen over het nieuwe seizoen gevraagd.
Hartelijke groet, Jolanda Al-van Holst


Schrijfgroep Amnesty International
Op woensdag 12 juni, op onze maandelijkse schrijfavond in de Wilhelminazaal, hebben wij afscheid genomen van Jeannet Wassink. Heel erg bedankt Jeannet voor wat je voor onze schrijfgroep, en voor Amnesty International hebt gedaan. Jeannet heeft ruim 30 jaar brieven geschreven voor Amnesty International, dat is een hele tijd en helaas is het nog steeds nodig; met ons zevenen schrijven we, de tweede woensdag van de maand, de drie voorbeeldbrieven over. Want de pen is nog steeds een machtig wapen voor Amnesty International. In de maanden juli en augustus schrijven we niet. Loopt u eens bij ons binnen, u bent welkom om mee te schrijven, een uurtje op de tweede woensdag van de maand, aanvang 19.30 uur. We blijven schrijven!
Goed-nieuws bericht:
14 mei 2019: Asia Bibi veilig in Canada aangekomen.
Asia Bibi, de 54-jarige christelijke vrouw uit het overwegend islamitische Pakistan die ter dood veroordeeld was wegens godslastering, heeft het land mogen verlaten en is in Canada herenigd met haar gezin. Bibi werd in november 2010 ter dood veroordeeld wegens belediging van de profeet Mohammed. Ze zou dat gedaan hebben doordat ze een collega-landarbeider een glas water had aangeboden. Die weigerde dat en zei dat hij dat deed vanwege het feit dat het water “onrein” was, omdat Bibi een christen is. Op 31 oktober 2018, drie jaar na haar hoger beroep sprak het Hooggerechtshof van Pakistan Bibi vrij, op grond van gebrek aan bewijs. Amnesty International voerde wereldwijd actie voor Bibi en ze is iedereen die haar gesteund heeft enorm dankbaar.
Hartelijke groet,
Marie Koetsier
amnesty logo