PKN

Wilhelminakerk

Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

Preekrooster
291
Datum: zondag 2 februari 2020 10:00

Locatie: Wilhelminakerk

Voorganger ds. Jolanda Al - van Holst