PKN

Wilhelminakerk

Nieuwjaarsdienst

Preekrooster
471
Datum: zondag 5 januari 2020 10:00

Locatie: Wilhelminakerk

Voorganger ds. ds. A.J. Al-van Holst

M.m.v. het koor Musiquette uit Apeldoorn.
Na de dienst is er koffie/thee en een oliebol.