Welkom

Aanvangslied 92: 1 en 3

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 135: 1 en 2

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing: Jesaja 12:1-6

Psalm 150

Lezing: 2 Kor 5 :11-21

Lied 581: 1, 2, 3 en 4

Overdenking

Orgelspel

Inleiding op het avondmaal

Delen van brood en wijn

Dankzegging en voorbeden

Collecteafkondigingen

Zingen: lied 867: 1 en 2

Uitzending en zegen