PKN

Wilhelminakerk

Nieuwsbrief Wilhelminakerk nr. 105 4-6-2021

Van de Kerkenraad
Ja alweer de nieuwsbrief van juni. De helft van het jaar is alweer voorbij. Vond u het ook zo hard gaan. Maar het is ook wel een mooie tijd met al dat jonge en lichtgroene groen. Je krijgt er Nb105 1weer zin in toch! Ook de kerkenraad heeft er weer zin in en vooral omdat we weer dertig gemeenteleden in de kerk mogen ontvangen. Gelukkig horen we vooral complimenten over de nieuwe inrichting! Het is goed nieuws dat er ook in de kerken een verdere versoepeling t.a.v. de coronamaatregelen kan komen. A.s. maandag is er een kerkenraadsvergadering en dan zullen we besluiten welke versoepelingen wij zullen doorvoeren en u daarover via een extra nieuwsbrief volgende week informeren. In ieder geval kan ik al zeggen dat we opschalen naar 40 kerkgangers en dat is a.s. zondag al het geval als we een avondmaalsdienst hebben. 40 is voor ons een maximum in het kader van de 1,5 m regel.
De kerkenraad zal zich komende maandag ook beraden over het pastoraat. Nu beide pastorale ouderlingen zijn vertrokken en zich geen nieuwe ambtsdragers hebben gemeld, moeten wij het pastoraat anders gaan organiseren. Daarover zult u in de volgende nieuwsbrief meer lezen.
Door het onlangs afzeggen van predikanten, zijn er drie zondagen dat we nog geen voorganger hebben. Dat zijn: 25 juli, 8 augustus en 26 september. Het is bijna onmogelijk om op korte termijn een voorganger te krijgen. We doen ons best en u hoort hoe we daar verder mee om zullen gaan.
Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende maand juni
Jan Vegter-voorzitter


Zondag 6 juni
Nb105 2In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer in verbinding met elkaar. Daarom willen we u uitnodigen thuis alvast een stukje brood en een beetje druivensap of wijn klaar te zetten voordat de dienst begint. Zo kunnen we het moment van het eten van brood en het drinken van sap/ wijn samen delen. Wanneer u met twee of meer personen bent, willen wij u vragen elkaar het brood en de sap/ wijn aan te reiken. Zo kunnen we in verbondenheid met elkaar de maaltijd van de Heer vieren.
We hopen op een goede dienst.


Gesprekskring
gesprekOp dinsdag 15 juni om 10.00 uur in de Wilhelminazaal kunt u weer aanschuiven voor een gesprek. We bespreken levenslessen uit het klooster. We denken na over dienstbaarheid als levensles. Ben je iemand die graag een ander helpt? Wat geeft het jou? Ben je iemand die gemakkelijk hulp vraagt? Hoe help je iemand zonder die ander kleiner te maken?
Voldoende stof tot nadenken! Wees welkom.
Hartelijke groet,
ds. Jolanda Al-van Holst


COD
Er worden gezellige middagen georganiseerd voor de senioren op donderdag 24 juni, dinsdag 29 juni en donderdag 1 juli in de Wilhelminazaal in kleine groepjes. U bent daarvoor uitgenodigd door de bezoekdames. De middagen beginnen om 14.30uur en als u zich hebt opgegeven hoort u nog op welke datum u van harte welkom bent. Hebt u geen uitnodiging gehad en u wilt graag komen dan kunt u zich opgeven bij Truus Vegter tel.055-2009981.

Nb105 4
De bloemen uit de kerk
Ze gingen deze maand, als een groet van onze kerkgemeenschap naar de volgende mensen:
Mevr. Gerrie Disbergen, mevr. Brouwer, mevr. Jacobs, fam. Bellert, mevr. Klomps, de heer Koldenhof.


Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee?

Vorig jaar hebben zevenhonderd huishoudens in de gemeente Apeldoorn een mooie gift ontvangen via Vakantiegeld Samen Delen, dat waren honderd huishoudens meer dan het jaar ervoor. Dat was mogelijk dankzij uw giften (een recordbedrag van 125.000 euro) en de inzet van veel vrijwilligers. En natuurlijk ook dankzij het vertrouwen van de aanvragers. Was het juist de coronacrisis die extra solidariteit heeft losgemaakt?
Vakantiegeld NB92De vanzelfsprekendheid om een of meerdere keren per jaar met vakantie te gaan, soms naar verre oorden, is er niet meer vanwege de coronapandemie. Voor de mensen die vakantiegeld ontvangen uit deze actie, is op vakantie gaan al veel langer niet vanzelfsprekend. Simpelweg omdat er geen geld voor is. Een dagje weg of eenvoudig kamperen in de buurt, dat is al heel mooi. Andere dingen gaan voor: een wasmachine, kleding, schoolspullen, een laptop ...
De groeiende kloof tussen rijk en arm in onze samenleving kunnen we met deze actie vanuit de kerken niet dichten. Wel kunnen we een belangrijk gebaar maken. Want geloven in delen schept verbondenheid tussen mensen met een volle en een krappe portemonnee. Mensen weten zich gezien. Daar gaat het om. Via deze actie brengen we ook hulpinstanties onder de aandacht, zoals het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP). Dat is er voor hulpvragen als men niet in aanmerking komt voor bestaande regelingen en voorzieningen. Zie https://cnap-apeldoorn.nl
Dit jaar wordt de actie Vakantiegeld Samen Delen voor de tiende keer gehouden. Ook onze kerk doet mee, samen met meer dan vijfentwintig andere kerken. Dit jaar doen Beekbergen en Loenen ook mee, net als de stad Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren.
Nb105 3Vanaf half april is het mogelijk om een aanvraag in te dienen en is de folder van de actie beschikbaar. Alle informatie over de actie zal dan ook op de website staan. Schroom niet om voor uzelf aan te vragen of anderen te wijzen op deze actie. We gaan heel zorgvuldig om met privacy.
Aanvragen en giften zijn welkom t/m 3 juni.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. U kunt ook geld geven via een QR-code. Dat maakt geven nog gemakkelijker! Zie ook de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl


Geen diensten van de Onderwegkerk in de kapel van Hoog Soeren

Kapel Hoog SoerenHelaas, ook dit jaar is het vanwege corona niet mogelijk kerkdiensten te organiseren. Al komen er mogelijk meer versoepelingen, het is niet te voorzien hoe vieringen in de komende maanden gaan verlopen. De werkgroep Onderwegkerk heeft, in afstemming met wijkkerkenraad Jachtlaankerk, ook voor dit seizoen moeten besluiten dat alle vieringen in de kapel in Hoog Soeren op de zondagen in de maanden juni, juli en augustus geen doorgang kunnen vinden.
De werkgroep mist de vieringen en haar bezoekers enorm en betreurt het zeer dat zij voor het tweede achtereenvolgende jaar de kapel gesloten moet houden. Maar ze hoopt erop dat de deuren volgend jaar weer wijd open kunnen om de bezoekers welkom te heten.


Preekrooster eerstvolgende diensten
(Aanmelden t/m vrijdag voor de betreffende zondag; begin: 10.00 uur tenzij anders vermeld. Voor eventuele aanpassingen zie onze website)

datum dienst predikant
13 juni Live stream + 40 bezoekers  dhr. E. Fokkema (Twello)
20 juni Live stream + 40 bezoekers ds. Boter (Apeldoorn)
27 juni Live stream + 40 bezoekers ds. J. Al-van Holst (Brummen)
4 juli Live stream + 40 bezoekers prof. dr. J.C. Borst (Oldebroek)

griewel