PKN

Wilhelminakerk

Nieuwsbrief Wilhelminakerk nr. 103 2-4-2021

Van de Kerkenraad
Zittend achter mijn computer om de nieuwsbrief te schrijven, nagenietend van de afgelopen, mooie bijna zomerse dagen, verheug ik mij op de komende Pasen. Vandaag is het Witte Donderdag, waarna Goede Vrijdag en Stille Zaterdag volgen. Bezinningsdagen, met als hoogtepunt de viering van de opstanding van de Heer. Het geeft mij altijd een bijzonder gevoel in deze lenteperiode. Een soort nieuwe energie om door te gaan, vanuit een geloofsvertrouwen.
Ja, dan het nieuws uit de kerkenraad. In deze coronatijd heb ik daaruit niet zoveel te vermelden in deze brief. Ja helaas nog geen fysieke diensten in ons nieuwe kerkinterieur. Maar ook hier toch wel wat licht aan de horizon. Hopend op mei/juni?? Toch nog even de livestream diensten, waarbij o.a. de paasdienst een mooie dienst beloofd te worden. Bijzonder is dat we op Witte Donderdag een avondmaalsdienst hebben samen met de missionaire gemeente de Fontein, waarbij Sjoerd Muller en Jolanda Al voorgaan. Ook op Goede Vrijdag maakt de Fontein gebruik van onze kerk. Het is goed dat gemeenten elkaar opzoeken en versterken.
bloem 2021 2 4In de dienst van de eerste zondag in mei, nemen we afscheid van onze pastorale ouderling Truus Vegter. Twaalf jaar heeft ze het ambt vervuld en daar zijn wij haar zeer dankbaar voor. In de
dienst in mei zullen we daar nader bij stilstaan. In die dienst zal ik herbevestigd worden als ouderling, met als bijzondere taak het voorzitterschap van de kerkenraad. U zult zich nu afvragen hoe kan dat, want ook ik heb aangekondigd in mei te zullen stoppen. Echter we hebben tot nu toe niemand bereid kunnen vinden om mij op te volgen. Maar we blijven hoop houden. Altijd, maar zeker in deze tijd, is het niet goed als er een voorzittersvacature is. Daarom mijn besluit om nog aan te blijven.
Als laatste willen wij u als gemeenteleden een compliment geven. We weten dat u de fysieke kerkdiensten mist en het samenkomen bij een kop koffie of georganiseerde activiteiten. Maar u klaagt niet en u hebt er alle vertrouwen in dat het wel goed komt en dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Ook ervaren wij dat u vertrouwen hebt in onze kerkenraad en daar zijn we erg blij mee. Als kerkenraad zijn we trots op u!
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend Pasen, in het licht van Jezus Christus. Houdt moed en wees lief voor elkaar
Jan Vegter-voorzitter

 

Goede Paasdagen!

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,pasen 2021 2 4
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Wie op Goede Vrijdag denkt dat het kruis het einde is, ziet enkel donkerte.
Alleen degene die weet dat de weg van Jezus gegaan is door het donkerste donker naar het Licht, die kan het in het donker uithouden. Die ziet dat er midden in ’t duister een uitweg is naar het Leven.

Ik wens u toe dat het Licht van Pasen u mag bemoedigen.
In verbondenheid,
ds. Jolanda Al-van Holst


Geen Paaszang op 1e Paasdag op het Raadhuisplein
nieuwsbrief1 10 2017 3Op 1e Paasdag, 4 april, zal de Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn i.v.m. de
corona maatregelen niet doorgaan. Ook dit jaar geen 400 mensen uit allerlei kerken en gemeentes die elkaar ontmoeten en na het carillonspel de bekende Paasliederen zingen onder begeleiding van het muziekkorps van het Leger des Heils en luisteren naar een 5 minuten toespraak en gezamenlijk het Onze Vader bidden.
Deze Paaszang-traditie is ontstaan tijdens de tweede wereldoorlog als bemoediging, troost en daad van geloof in die periode van angst, onzekerheid en onvrijheid.
We wensen jullie Gods zegen en hopen elkaar volgend jaar weer te begroeten met die bekende boodschap van Pasen: “De Heer is waarlijk opgestaan”
Namens het Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn,
Marcel van Straten, tel. 055-3558697, mobiel 06-21570656

Preekrooster eerstvolgende diensten
(Voor eventuele aanpassingen zie onze website)

datum dienst predikant
11 april online dienst (live stream) ds. C. Baas (Apeldoorn)
18 april  online dienst (live stream) dhr. R. Bloemendal (Apeldoorn)
25 april online dienst (live stream)  ds. H. Boter (Apeldoorn)
  2 mei   online dienst (live stream) Bevestigings- en afscheidsdienst ambtsdragers   ds. J. Al-van Holst (Brummen)

 
griewel