PKN

Wilhelminakerk

Help een stille coronaramp voorkomen!
In veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika neemt het aantal besmettingen snel toe en dreigt een ramp van ongekende omvang. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe. In Zuid-Soedan zijn de grenzen naar Oeganda en Kenia gesloten, terwijl daar 80% van hun voedsel vandaan komt.
Kerk in Actie heeft een actie voor Noodhulp-corona opgezet.
In Apeldoorn willen we dit initiatief van harte ondersteunen.
Draagt u ook uw steentje bij?
De opbrengst van deze actie is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties die met steun van Kerk in Actie zorg verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de gevolgen van de corona pandemie.
corona collekteU kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL85RABO0373740301 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn. Wij willen u dringend vragen uitsluitend dit rekeningnummer van de Diaconie te gebruiken voor deze actie. Ook kunt u via de afgedrukte QR-code betalen.
Wij zijn ons er van bewust dat we veel aan u vragen, naast een bijdrage voor de actie VakantiegeldSamenDelen, de digitale collectes, nu weer een nieuwe actie. Maar laten we met elkaar proberen Kerk te zijn voor onze medemens in nood, ver weg en dicht bij.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!PAASPROJECT BASISSCHOLEN

Jezus ontmoet zijn bedroefde moederAl weer een hele tijd geleden was er in de Wilhelminakerk een paasproject waaraan drie basisscholen meededen, de Sjofar/Princes Beatrix, de Beemterschool en de R.K. Antoniusschool uit de Vecht. Onderwerp was de weg die Jezus ging naar het kruis.
Via meerdere kruiswegstaties kwam men bij de paaskaars, het symbool dat Jezus leeft.
Zie fotogalerij


Belevingsviering met groep 1 t/m 4 van de Sjofar Prinses Beatrixschool

De belevingsviering van groep 1t/m 4 van de Sjofar/Princes Beatrix school in de Wilhelminakerk.
Samen zingen, bidden en spelen. Het was een plezierige en waardevolle ochtend.
001 002 003


Oecumenische Ker(k)misviering in de Feesttent van Beemte-Broekland.

De eerste Ker(k)misviering op/in Beemte-Broekland in 2018, was een succes. We waren erg tevreden met de 250 bezoekers die deze zondagmorgen naar de tent waren gekomen. Er moesten diverse stoelen en banken bijgezet worden.
Dienst feesttent 12 08 2018Velen hadden er naar uitgekeken en samen met het bestuur van de Oranjevereniging was er een mooie viering in elkaar gezet.
De dienst werd geleid door ds. Jolanda Al van de Wilhelminakerk met Riet Simons en Trees Hendriks van de geloofsgemeenschap Franciscus en Clara, locatie Antonius uit De Vecht.
Het geheel werd ondersteund door het koor ‘Song and Relation’ uit Emst.
Door hun mooie zingen van o.a. het Ave Maria, leverden ze een fijne bijdrage.
Aan het einde bedankte Jan Vegter (de inmiddels gearriveerde) pastor Paul Daggenvoorde, voor zijn inzet van de afgelopen 5 jaar want ondanks zijn vertrek (per 1 september naar Enschede) en de nare taak die hij de afgelopen jaren moest verrichten van o.a. het sluiten van de Antoniuskerk in De Vecht, is er toch, mede dank zij hem, iets moois ontstaan, n.l. het samenwerkingsverband tussen de Wilhelminakerk en de geloofsgemeenschap Antonius. En daar is dit dan toch maar een resultaat van.
Onze dank gaat uit naar iedereen die dit (toch maar) mogelijk heeft gemaakt.
Ook de herhaling in 2019 was een dermate succes dat we hopen dat deze manier van vieren, één maal per jaar, een traditie mag worden.

IMG 20171111 WA0007Lichtjesregen
Op een vrijdagavond, in november 2017, hebben we samen met de buurt waxinelichtjes aangestoken. Dit was een gezamenlijk initiatief van onze kerk en de RK geloofsgemeenschap St. Antonius, in de Vecht. Een lichtjesregen voor mensen die bij de kerk horen en voor mensen die niet kerkelijk gebonden zijn, voor jong en oud.
Voorafgaand was er een moment van verstilling, met muziek zang en gebed. Stil staan bij mensen met wie we geleefd hebben en die nu anders met ons meegaan dan voorheen. In de kerk hingen tekeningen van kinderen van de scholen in de buurt. De reacties waren zeer positief, daarom werd het geheel verleden jaar herhaald en met succes. Er werden 1200 lichtjes aangestoken, samen met de kinderen, de Rooms-Katholieke buren en de buurt.

Ook in november 2019 was er een lichtjesregen en deze keer samen met de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap St. Antonius uit de Vecht, en de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Men kwam met velen en het was een fijne belevenis. Ook voor 2020 hopen we op een herhaling.