PKN

Wilhelminakerk

Geen Paaszang op 1e Paasdag op het Raadhuisplein (25-03-2021)

Op 1e Paasdag 4 april zal de Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn ivm de corona maatregelen niet doorgaan. Ook dit jaar geen 400 mensen uit allerlei kerken en gemeentes die elkaar ontmoeten en na het carillonspel de bekende Paasliederen zingen onder begeleiding van het muziekkorps van het Leger des Heils en luisteren naar een 5 minuten toespraak en gezamenlijk het Onze Vader bidden.
Deze Paaszang-traditie is ontstaan tijdens de tweede wereldoorlog als bemoediging, troost en daad van geloof in die periode van angst, onzekerheid en onvrijheid.

We wensen jullie Gods zegen en hopen elkaar volgend jaar weer te begroeten met die bekende boodschap van Pasen: “De Heer is waarlijk opgestaan”

Namens het Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn,
Marcel van Straten, tel. 055-3558697, mobiel 06-21570656


Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk.

Op 23 september 2020 hebben we de Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk opgericht.

De stichting heeft als doel – zoals het in de officiële acte omschreven staat – het (doen) ondersteunen en uitvoeren van activiteiten betreffende de instandhouding van de Wilhelminakerk in Beemte – Broekland.

De exploitatiecommissie houdt op te bestaan en gaat over, in dezelfde samenstelling, naar de stichting.
We hopen met net zo veel plezier en inzet het doel van de stichting uit te voeren.

Helaas moeten ook wij de activiteiten in het najaar annuleren maar: Geen winterfair maar wel oliebollen !!!!!!
U hoort nog van ons !

Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk


PAASPROJECT BASISSCHOLEN

Jezus ontmoet zijn bedroefde moederAl weer een hele tijd geleden was er in de Wilhelminakerk een paasproject waaraan drie basisscholen meededen, de Sjofar/Princes Beatrix, de Beemterschool en de R.K. Antoniusschool uit de Vecht. Onderwerp was de weg die Jezus ging naar het kruis.
Via meerdere kruiswegstaties kwam men bij de paaskaars, het symbool dat Jezus leeft.
Zie fotogalerij


Belevingsviering met groep 1 t/m 4 van de Sjofar Prinses Beatrixschool

De belevingsviering van groep 1t/m 4 van de Sjofar/Princes Beatrix school in de Wilhelminakerk.
Samen zingen, bidden en spelen. Het was een plezierige en waardevolle ochtend.
001 002 003


Oecumenische Ker(k)misviering in de Feesttent van Beemte-Broekland.

De eerste Ker(k)misviering op/in Beemte-Broekland in 2018, was een succes. We waren erg tevreden met de 250 bezoekers die deze zondagmorgen naar de tent waren gekomen. Er moesten diverse stoelen en banken bijgezet worden.
Dienst feesttent 12 08 2018Velen hadden er naar uitgekeken en samen met het bestuur van de Oranjevereniging was er een mooie viering in elkaar gezet.
De dienst werd geleid door ds. Jolanda Al van de Wilhelminakerk met Riet Simons en Trees Hendriks van de geloofsgemeenschap Franciscus en Clara, locatie Antonius uit De Vecht.
Het geheel werd ondersteund door het koor ‘Song and Relation’ uit Emst.
Door hun mooie zingen van o.a. het Ave Maria, leverden ze een fijne bijdrage.
Aan het einde bedankte Jan Vegter (de inmiddels gearriveerde) pastor Paul Daggenvoorde, voor zijn inzet van de afgelopen 5 jaar want ondanks zijn vertrek (per 1 september naar Enschede) en de nare taak die hij de afgelopen jaren moest verrichten van o.a. het sluiten van de Antoniuskerk in De Vecht, is er toch, mede dank zij hem, iets moois ontstaan, n.l. het samenwerkingsverband tussen de Wilhelminakerk en de geloofsgemeenschap Antonius. En daar is dit dan toch maar een resultaat van.
Onze dank gaat uit naar iedereen die dit (toch maar) mogelijk heeft gemaakt.
Ook de herhaling in 2019 was een dermate succes dat we hopen dat deze manier van vieren, één maal per jaar, een traditie mag worden.

IMG 20171111 WA0007Lichtjesregen
Op een vrijdagavond, in november 2017, hebben we samen met de buurt waxinelichtjes aangestoken. Dit was een gezamenlijk initiatief van onze kerk en de RK geloofsgemeenschap St. Antonius, in de Vecht. Een lichtjesregen voor mensen die bij de kerk horen en voor mensen die niet kerkelijk gebonden zijn, voor jong en oud.
Voorafgaand was er een moment van verstilling, met muziek zang en gebed. Stil staan bij mensen met wie we geleefd hebben en die nu anders met ons meegaan dan voorheen. In de kerk hingen tekeningen van kinderen van de scholen in de buurt. De reacties waren zeer positief, daarom werd het geheel verleden jaar herhaald en met succes. Er werden 1200 lichtjes aangestoken, samen met de kinderen, de Rooms-Katholieke buren en de buurt.

Ook in november 2019 was er een lichtjesregen en deze keer samen met de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap St. Antonius uit de Vecht, en de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Men kwam met velen en het was een fijne belevenis. Ook voor 2020 hopen we op een herhaling.