PKN

Wilhelminakerk

Digitalisering kerkbalans.
Beste mensen,
De Commissie Geldwerving van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) wil u bij deze informeren met betrekking tot de digitalisering van de actie kerkbalans 2020. De vergrijzing van de “lopers kerkbalans” en de voortschrijdende automatisering zijn onder andere de aanleiding hiertoe geweest.
Wat betekent dit concreet op dit moment. 
Allereerst worden in november die gemeenteleden aangeschreven die voor 2019 een financiële toezegging hebben gedaan (m.u.v. gemeenteleden met een meerjaren toezegging) met het verzoek om uiterlijk 15 december a.s. hun toezegging voor het komende jaar digitaal te doen. Na 15 december worden de digitale toezeggingen op het kerkelijk bureau verwerkt. Vervolgens worden in januari a.s. alle daarvoor in aanmerking komende gemeenteleden die (nog) geen financiële toezegging hebben gedaan op de traditionele wijze benaderd voor de actie kerkbalans 2020. De lopers brengen de enveloppen kerkbalans langs en halen het antwoordstrookje weer op. Ook nu wordt nadrukkelijk gevraagd om zo mogelijk de toezegging toch digitaal te doen. Na de digitale toezegging ontvangt de betrokkene een antwoordmail met daarin vermeld alle relevante gegevens. Het e-mailadres van het gemeentelid waarmee de toezegging is gedaan wordt automatisch opgeslagen in de persoonsgegevens van Scipio-Online. 
In navolging van de PGG is ook door ons gekozen voor slechts een fonds en wel dat voor de kerk. De praktijk leert namelijk dat voor de fondsen Zending en Missionair werk slecht 10% van de aangeschreven gemeenteleden een toezegging doet. 
Voor een financiële bijdrage aan deze fondsen worden de desbetreffende gemeenteleden in het voorjaar van 2020 afzonderlijk benaderd.
Namens de Commissie Geldwerving,
Pleun de Heer


Samen koken en eten

Eten in de kerkOp woensdag 23 oktober jl. was de aftrap van het eetproject voor alleengaanden.
Met 9 deelnemers en 2 kooksters kwamen we om 11.00 uur bij elkaar in de Wilhelminazaal, waar de koffie met appeltaart al klaar stond. In de voorbereiding was al het een en ander klaargemaakt, maar de aardappelen werden nog aan de tafel geschild en de groente klaargemaakt. Daarna was het, in een gezellige sfeer, samen eten!
We komen dan ook graag weer bij elkaar op 15 januari 2020.
Marie en Truus


PAASPROJECT BASISSCHOLEN

Jezus ontmoet zijn bedroefde moederIn de weken voor Pasen is er in de Wilhelminakerk een prachtig Paasproject (ontwikkeld door de Drie Ranken) met de oudste groepen van drie basisscholen: de Beemterschool, de Sjofar Prinses Beatrixschool en de RK Antoniusschool in de Vecht. De weg die Jezus ging met het kruis wordt heel dichtbij de beleving van kinderen gebracht. Naast de afbeelding (kruiswegstatie) van Jezus die zijn moeder Maria ontmoet, zien de kinderen een foto waarop een kind door zijn moeder getroost wordt. Ze krijgen de vraag: heb jij weleens verdriet? Wanneer ze langs alle kruiswegstaties met bijpassende foto’s zijn gelopen, gaan de kinderen bij elkaar zitten bij de Paaskaars. Daar mag iedereen een kaarsje aansteken. De Paaskaars is het symbool dat Jezus leeft! Hij is bij ons.
Zie fotogalerij


Belevingsviering met groep 1 t/m 4 van de Sjofar Prinses Beatrixschool

Op dinsdag 22 januari om 9.00 uur kwamen 40 kinderen van de Sjofar Prinses Beatrixschool bij ons in de Wilhelminakerk. Er was een leuke en vrolijke viering met zingen, bidden en een mooi verhaal over Jezus die als 12-jarige met zijn ouders naar Jeruzalem gaat voor het Paasfeest. Door de hele kerk waren de knutselwerkjes van de kinderen verstopt en werden door hen zelf weer teruggevonden. Een gezellige manier om de ruimte van de kerk te leren kennen! Na het Paasfeest kunnen Jozef en Maria hun zoon niet vinden. De kinderen vertelden ook verhalen hoe ze weleens hun ouders kwijt waren in een grote winkel. Dan krijg je ‘vlinders in je buik’ van bezorgdheid. Het was fijn om samen te vieren!
001 002 003


Oecumenische Ker(k)misviering in de Feesttent van Beemte-Broekland.

De eerste Ker(k)misviering op/in Beemte-Broekland in 2018, was een succes. We waren erg tevreden met de 250 bezoekers die deze zondagmorgen naar de tent waren gekomen. Er moesten diverse stoelen en banken bijgezet worden.
Dienst feesttent 12 08 2018Velen hadden er naar uitgekeken en samen met het bestuur van de Oranjevereniging was er een mooie viering in elkaar gezet.
De dienst werd geleid door ds. Jolanda Al van de Wilhelminakerk met Riet Simons en Trees Hendriks van de geloofsgemeenschap Franciscus en Clara, locatie Antonius uit De Vecht.
Het geheel werd ondersteund door het koor ‘Song and Relation’ uit Emst.
Door hun mooie zingen van o.a. het Ave Maria, leverden ze een fijne bijdrage.
Aan het einde bedankte Jan Vegter (de inmiddels gearriveerde) pastor Paul Daggenvoorde, voor zijn inzet van de afgelopen 5 jaar want ondanks zijn vertrek (per 1 september naar Enschede) en de nare taak die hij de afgelopen jaren moest verrichten van o.a. het sluiten van de Antoniuskerk in De Vecht, is er toch, mede dank zij hem, iets moois ontstaan, n.l. het samenwerkingsverband tussen de Wilhelminakerk en de geloofsgemeenschap Antonius. En daar is dit dan toch maar een resultaat van.
Onze dank gaat uit naar iedereen die dit (toch maar) mogelijk heeft gemaakt.
Ook de herhaling in 2019 was een dermate succes dat we hopen dat deze manier van vieren, één maal per jaar, een traditie mag worden.

IMG 20171111 WA0007Lichtjesregen
Op een vrijdagavond, in november 2017, hebben we samen met de buurt waxinelichtjes aangestoken. Dit was een gezamenlijk initiatief van onze kerk en de RK geloofsgemeenschap St. Antonius, in de Vecht. Een lichtjesregen voor mensen die bij de kerk horen en voor mensen die niet kerkelijk gebonden zijn, voor jong en oud.
Voorafgaand was er een moment van verstilling, met muziek zang en gebed. Stil staan bij mensen met wie we geleefd hebben en die nu anders met ons meegaan dan voorheen. In de kerk hingen tekeningen van kinderen van de scholen in de buurt. De reacties waren zeer positief, daarom werd het geheel verleden jaar herhaald en met succes. Er werden 1200 lichtjes aangestoken, samen met de kinderen, de Rooms-Katholieke buren en de buurt.

Ook in november 2019 was er een lichtjesregen en deze keer samen met de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap St. Antonius uit de Vecht, en de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Men kwam met velen en het was een fijne belevenis. Ook voor 2020 hopen we op een herhaling.