PKN

Wilhelminakerk

 

Kerkdienst (livestream)

Preekrooster
321
Datum: zondag 7 februari 2021 10:00

Locatie: Wilhelminakerk

Voorganger ds. J. Al - van Holst

Deze morgen is de bevestiging gepland van Anneke van Asselt en Ria Dolman als diaken. Dan zal ook Marie Koetsier worden herbevestigd als ouderling/scriba.

I.v.m. het corona besmettingsgevaar alleen online diensten. De kerk is voorlopig gesloten voor publiek.