PKN

Wilhelminakerk

Goede Vrijdag

Preekrooster
Datum: vrijdag 19 april 2019 19:30

Locatie: Wilhelminakerk

Voorganger dhr. E. Fokkema (Twello) Goede Vrijdag

Het is een dienst waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus.