PKN

Wilhelminakerk

Nieuwsbrief Wilhelminakerk nr. 68 3-2-2018

VAN DE KERKENRAAD
Als ik dit schrijf ( 31 januari), dan duurt het nog enkele dagen voordat de formulieren van de Kerkbalans worden ingeleverd ( vrijdag 2 februari). Een spannende tijd! Mogen wij dan een voorlopig bedrag noteren waarmee wij dit jaar met optimisme verder mogen gaan?
Wij bidden dat het zo mag zijn!
Vanmorgen in de dienst zal de eerste, voorlopige, uitslag van de Kerkbalans worden bekendgemaakt.
Onze dank gaat uit naar al degenen die aan de Kerkbalans hebben bijgedragen en alle vrijwilligers die de enveloppen hebben weggebracht en opgehaald.
Die dank gaat ook uit naar onze exploitatiecommissie, die vrijdag 26 januari weer gezorgd heeft voor het traditioneel stamppotbuffet. Heerlijk was het! De waardering ervoor kwam ook tot uiting in een goede opkomst en een gezonde eetlust. Maar zeker zo belangrijk was de gezelligheid en het gevoel van “één grote familie”.

In de nieuwsbrief van januari heeft u kunnen lezen dat wij bezig gaan met een beleids-/visieplan. Doel is om te bezien wat onze toekomst als wijkgemeente is over 5 tot 10 jaar, wat moeten wij doen om onze wijkgemeente en Wilhelminakerk in stand te houden.
Wij zijn verheugd dat er nu een commissie is gevormd die met deze opdracht op weg gaat. Wij hebben Truus Vegter, namens de kerkenraad, Evert Wassink, Harry Beekman en Jenny Mijnheer bereid gevonden daarin zitting te nemen. Daarvoor zijn we zeer dankbaar en wensen wij ze veel kracht en wijsheid en Gods zegen, om deze taak te volbrengen.
De commissie wordt professioneel ondersteund door Frans Hoogendijk, diaconaal consulent.
Parallel hieraan gaat ook de Protestantse Gemeente Apeldoorn ( de Algemene kerkenraad) starten met een beleidsplan. Binnenkort zullen zij daarvoor de wijkgemeenten bezoeken.

nb1Vandaag is de kerk-schooldienst. Altijd een bijzondere en mooie dienst om samen met de kinderen deze dienst voor te bereiden en te doen! Deze ochtend samen met de Sjofar/Beatrixschool uit Wenum-Wiesel. Er zijn zeer goede contacten met deze school en met die uit de Beemte ( daarmee komt er een kerk-schooldienst op 11 maart a.s.). Goede contacten die mede tot stand zijn gekomen en in stand worden gehouden door onze predikant, Jolanda Al.
Laatst werd ik aangesproken door iemand die opmerkte dat in het Noordnieuws van december 2017, de voorgangers stonden vermeld tot en met eind 2017. Ondanks dat de voorgangers ook in Perspectief worden vermeld, op de website en in de plaatselijke weekbladen, is het goed dit ook te vermelden in deze nieuwsbrief. In ieder geval tot het volgende Noordnieuws wordt uitgebracht.
De voorgangers deze maand zijn:
J. van der Klis – 11 februari; B.J.Kruit– 18 februari; H. van Vreeswijk– 25 februari; G.R.Bloemendal– 4 maart.

Jan Vegter- voorzitter

Per 1 april 2018 een (digitaal) abonnement op Perspectief afsluiten?
nb2Let op de flyer bij Kerkbalans!
Perspectief is het tweewekelijkse nieuwsblad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, vol nieuws uit het Apeldoornse kerkelijke en maatschappelijke leven. Bent u al een vaste lezer van dit blad, dan krijgt u de digitale uitgave er een jaar lang gratis bij!
Misschien hebt u wel eens overwogen om abonnee te worden, maar is het er nooit van gekomen?

Dan vragen wij u goed te letten op de flyer van Perspectief die toegevoegd is aan het materiaal van
de Actie Kerkbalans van uw wijk. Daarin vindt u een voordelig kennismakingsaanbod voor de rest van 2018. U kunt kiezen uit het goedkopere digitale abonnement of het duurder abonnement op de schriftelijke uitgave. Beiden gaan in op 1 april 2018!
U hoeft alleen maar de antwoordstrook in te vullen en te retourneren in de antwoordenveloppe. Graag zouden we de breed gedragen waardering voor Perspectief bekroond zien met een groei in abonnees, opdat we het blad nóg verder kunnen ontwikkelen.
Alvast onze dank. Namens de redactie van Perspectief, Loes Kraan en Ditta Slot.

Kringenwerk
nb3Gespreksgroep
Op dinsdag 13 februari om 10.00 uur in de zaal bij de Wilhelminakerk kunt u weer aanschuiven voor een gesprek. We lezen verder over de eerste gemeenten. Paulus ondervindt van meerdere kanten weerstand tegen zijn optreden. Paulus trekt fel van leer tegen degenen die het niet met hem eens zijn. We zullen nadenken over geloven en leefregels, over hoe je geloof tot uiting komt in hoe je leeft. Wees welkom!

Groep 7+1
Op donderdag 15 februari om 20.00 uur in de zaal bij de Wilhelminakerk ben je van harte uitgenodigd voor een gesprek over geloven en leven. We maken even tijd in de drukte van alledag om te stil te zijn en stil te staan bij wat voor ons van wezenlijk belang is. De groep is een open groep, voel je vrij om aan te schuiven.
Hartelijke groet, Jolanda Al - van Holst.

Vakantie voor “minder bedeelden”
nb4"U ZOU GRAAG DIT JAAR EEN WEEKJE (of misschien wel 2) MET VAKANTIE WILLEN, MAAR…….”
- U weet niet waar naar toe, of
- een geestelijke of lichamelijke handicap beperkt u, of
- uw financiële situatie laat het niet of niet geheel toe.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft voor dit doel een budget beschikbaar en heeft contacten met meerdere vakantiebestemmingen; u kunt onder voorwaarden ook een bijdrage vragen voor een door u gekozen bestemming.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u, indien gewenst, een brochure ontvangen waarin e.e.a. nog eens helder uitgelegd wordt.
Indien u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met:
Geri Woudstra, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. nr. 055-3121305

nb5C.O.D.
Onze eerste ontspanningsmiddag in dit nieuwe jaar is op donderdag 8 februari a.s. om 14.30 uur in de Wilhelminazaal. Zoals u weet, van de vorige nieuwsbrief, neemt Joop van Orden ons deze middag mee naar Israël, met beelden en verhalen. Hij is daar met zijn vrouw Alie geweest en wil nu ook ons laten meegenieten van dit prachtige land. U kunt zich voor deze middag opgeven, als u niet wordt bezocht, bij één van de bezoeksters of bij Mien van Es tel.5222904 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Een vriendelijke groet namens de bezoeksters van de C.O.D. Ineke Bomhof.

nb6Collectebonnen kopen via de webshop van de Protestantse Gemeente Apeldoorn
Sinds kort beschikt de PGA over een echte webshop. In deze webshop kunt u collectebonnen kopen en direct afrekenen met iDEAL.U klikt aan welke collectebonnen u wilt kopen en hoeveel van welke soort (of soorten) en er wordt automatisch uitgerekend wat daarvan de totaalkosten zijn. Als u uw betaling via iDEAL hebt voltooid krijgt u automatisch een email met de bevestiging van uw bestelling en een factuur die u kunt bewaren voor uw administratie (bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ‘Gift’ )
U kunt de webshop direct vinden onder: https://site.skgcollect.nl/292/pagina/2497/collectebonnen.html
Of via de website van de Protestantse gemeente Apeldoorn: https://pkn-apeldoorn.nl/over-ons/collectebonnen-kopen/
De bestelde collectebonnen worden dan per post bij u thuisbezorgd.