PKN

Wilhelminakerk

Kerk-schooldienst De Diamant

Preekrooster
Datum: zondag 11 maart 2018 10:00

Locatie: Wilhelminakerk

Voorganger ds. Jolanda Al van Holst.

Kerk- en Schooldienst Beemterschool
Op zondag 11 maart is er een Kerk- en Schooldienst met de kinderen, ouders en leerkrachten van de Beemterschool. Het thema is: Verrassing! En wel in de vorm van een kadootje! Wie wil er nu geen kadootje? We lezen Marcus 10:13-16 waarin Jezus de kinderen zegent. Het goede dat God ons toewenst en geeft. De kinderen gaan op school aan de slag met de vraag: Wat is het mooiste kadootje dat je een ander kan geven? Ze zullen kadootjes inpakken die in de kerk komen te hangen en te staan. Fijn om deze dienst samen als kerk en school te vieren! Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij limonade en koffie/thee. Wees welkom!