Welkom op de website van de Wilhelminakerk te Beemte Broekland, Wenum Wiesel en Het Loo (Apeldoorn-Noord).

De Wilhelminakerk wil een open geloofsgemeenschap zijn waar mensen zich welkom en gekend weten. Daarnaast willen we als kerk een levende getuige zijn van Gods Woord en de trouw en genade van Jezus Christus. Speurt u rustig rond op deze website, die we zo goed mogelijk bij de tijd proberen te houden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het kopje "Contact" bovenaan de pagina.
 

Wilhelminakerk

Erediensten
Graag verwelkomen wij u in onze erediensten. Iedere zondagochtend om 10:00 uur is er een viering. Iedere eerste zondag van de maand na de dienst drinken wij samen koffie in de Wilhelminazaal. U bent van harte uitgenodigd.


Preekrooster januari 2017

01-01-’17  ds.  G.A. Cnossen (Apeldoorn) Nieuwjaarsdag
08-01-’17  ds.  A.J. Al-van Holst m.m.v. Marissa Verbeek, solozang en piano
15-01-’17  dhr.  G.R. Bloemendal (Apeldoorn)
22-01-’17  ds.  B.J. Kruit (Apeldoorn)
29-01-’17  ds.  H. van Vreeswijk (Kampen)

 

Thema Kerkbalans 2017 ‘Mijn kerk verbindt’


Vanaf maandag 23 januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 30 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.


Activiteiten van de exploitatiecommissie Wilhelminazaal:

20 januari 2017: stamppottenbuffet om 17.00 uur. Opgeven voor 10 jan. tel. 3121520 of 3231497. Kijk hier hoe smakelijk.
31 maart 2017: verrassingsmiddag/avond. Onbeperkt pannenkoeken eten en ???
Indien nodig volgt nadere informatie.